เทป Washi ฟอยล์ 3 มิติ

  • เทป Washi ฟอยล์ 3 มิติ

    เทป Washi ฟอยล์ 3 มิติ

    เทปฟอยล์ 3D ที่มีส่วนฟอยล์จะนูนออกมาเมื่อเราสัมผัส ด้วยวัสดุพื้นผิว PET และกระดาษหลัง PET รูปแบบการพิมพ์สามารถทำงานได้โดยมีหรือไม่มีหมึกสีขาวซึ่งความอิ่มตัวของรูปแบบจะแตกต่างกัน เหมาะสำหรับการทำการ์ด, สมุดภาพ, ของขวัญ ห่อ สมุดเดคโค และอื่นๆ มาพร้อมกับกระดาษไข ง่ายต่อการตัดและจัดเก็บ